Music for Commercials

Formato: LP

Editora: Crammed Discs

Cat No: MTM12LP

Data: Janeiro 2018

Género: Electronic

27.95

Em stock

01. Tachikawa 01:07
02. Seiko 1 00:57
03. Seiko 2 01:08
04. Sen-Nen 1 02:04
05. Ricoh 1 01:31
06. Seiko 3 01:17
07. Boutique Joy 01:23
08. Seiko 4 01:11
09. Ricoh 2 01:17
10. Laox 01:17
11. Shiseido 01:09
12. Seiko 5 00:48
13. Sharp 01:08
14. Sen-Nen 2 02:03
15. Honda 01:35
16. Suntory 00:42
17. Knorr 01:00
18. Bridgestone 1 01:57
19. Bridgestone 2 00:54
20. Bridgestone 3 01:59
21. Bridgestone 4 01:00
22. Bridgestone 5 01:20
23. Ka-Cho-Fu-Getsu 09:49
24. Seibu 00:37

Peso 375 g